Everything

Kintsugi tea bowl

White Satsuma ware tea bowl fixed with kintsugi style from the 17th century, Edo - Kagoshima, Japan.