Stap 1 van 7

"In order to be published after his death"

Je bevindt je in de studiezaal van de Bijzondere Collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden. Ons verhaal start bij het boek rechts.

George Psalmanazar was op slag beroemd toen hij in de zomer van 1703 in Londen arriveerde en beweerde dat hij afkomstig was uit Formosa, het huidige Taiwan. Iedereen wilde de eerste Formosaan op Engelse bodem ontmoeten. Psalmanazar werd verwelkomd aan de beste tafels van de stad, waar hij het beste vlees at en fantastische verhalen vertelde over het leven op Formosa, vol met kannibalisme en kinderoffers.

Niet iedereen geloofde Psalmanazar. Vooral de Royal Society, waarvan Sir Isaac Newton destijds voorzitter was, was achterdochtig. In het Engeland van de vroege achttiende eeuw was echter relatief weinig bekend over Formosa, en dat maakte het uitermate lastig om Psalmanazar te ontmaskeren. Hoe kun je bewijzen dat iets een leugen is wanneer je niet weet wat waar is?

Pas na zijn dood in 1763 zou Psalmanazar eindelijk de waarheid aan het grote publiek vertellen. In zijn postuum gepubliceerde Memoirs of ****, Commonly Known as George Psalmanazar bekende hij dat hij een Fransman was en nooit voet buiten Europa had gezet.

Maar terug naar 1704, het jaar waarin Psalmanazar An Historical and Geographical Description of Formosa publiceerde. Het was een bestseller en werd snel gevolgd door een tweede editie en meerdere vertalingen, zoals deze Franse editie uit 1705. Welke strategieën gebruikte Psalmanazar om zijn lezers te misleiden?