Stap 1 van 11

Het wel en wee van een wetenschappelijk instituut in oorlogstijd

Dit is het verhaal van een klein wetenschappelijk instituut tijdens de Tweede Wereldoorlog, genaamd het NINO: het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, opgericht in 1939 in Leiden. Het verhaal wordt verteld door de huidige directeur van het NINO, Willemijn Waal.

Aan de hand van een aantal voorwerpen in haar werkkamer biedt Willemijn een inkijkje in hoe men op zo’n klein, maar internationaal opererend instituut omging met de uitdagingen waarmee de oorlog hen confronteerde. Op praktisch gebied, zoals het op pijl houden van de voorraad wc-rollen, maar ook op ethisch vlak. Want in hoeverre kun je nog wetenschap bedrijven in een wereld die de idealen van die wetenschap overduidelijk met voeten treedt?

Luister naar de audiofragmenten, kijk rond in het kantoor van Willemijn Waal, en leer alles over het NINO in oorlogstijd.

Dankwoord

NINO WO II 360° is mogelijk gemaakt door een subsidie toegekend door het Mondriaanfonds in het kader van de Open Oproep 75 jaar Vrijheid. Het project is het resultaat van een cooperatie met De Kostgangers en Things That Talk. Het NINO is Danielle Emans, Geert van de Wetering en Fresco Sam-Sin erg dankbaar voor hun fantastische werk en prettige samenwerking. Daarnaast is veel dank verschuldigd aan Jet Vellinga en Sebastiaan Berntsen voor hun archiefonderzoek en algehele projectondersteuning, Kiki Freriks voor haar redactiewerk en Vera Oosterom voor haar Engelse vertaling en aan Herman de Liagre Böhl en Willem Otterspeer voor hun bereidheid om deel te nemen aan het project. Tot slot dank aan Cees de Jonge voor de fotografie en documentairemakers Ange Wieberdink en Jetske Spanjer voor het beschikbaar stellen van geluidsfragmenten uit de documentaire Ontsnapt over Madelon Verstijnen.