Stap 6 van 11

Voortschrijdend inzicht

0:00

Related Images

  • Houten lessenaar - Fotografie Cees de Jonge
  • Arie Kampman achter de houten lessenaar die zich nog steeds bevindt in de directeurskamer van het NINO - Fotografie Cees de Jonge
  • Voorkant - Niet-ondertekende NSB lidmaatschapskaart op naam van A.A. Kampman d.d. 1 februari 1937 - Fotografie Cees de Jonge
  • Achterkant - Niet-ondertekende NSB lidmaatschapskaart op naam van A.A. Kampman d.d. 1 februari 1937 - Fotografie Cees de Jonge
  • Voorkant - Ansichtkaart met een afbeelding van Adolf Hitler geadresseerd aan professor Böhl (datum van poststempel: 6 maart 1933) - Fotografie Cees de Jonge
  • Achterkant - Ansichtkaart met een afbeelding van Adolf Hitler geadresseerd aan professor Böhl (datum van poststempel: 6 maart 1933) - Fotografie Cees de Jonge

In de hoek van de directeurskamer staat een oude houten lessenaar. Een meubelstuk van waarachter de belangrijke heren van het instituut hun toehoorders toespraken. In deze track vertellen we het verhaal van een van deze heren, Arie Kampman. Hij was de drijvende kracht bij de oprichting van het instituut, een fenomenale organisator. Maar ook iemand bij wiens handel en wandel wel eens vraagtekens werden gezet. Hoe ‘zuiver’ was die Kampman eigenlijk?