Stap 5 van 11

Vlucht uit de werkelijkheid

0:00

Related Images

  • Diaprojector en cursuspapieren - Fotografie Cees de Jonge
  • Sebastiaan Berntsen, archivaris van het NINO - Fotografie Cees de Jonge
  • Tiende les van schriftelijke cursus Akkadisch georganiseerd door het NINO d.d. 4 februari 1943 - Fotografie Cees de Jonge
  • Aankondiging schriftelijke cursus Middel-Egyptisch georganiseerd door Ex Oriente Lux d.d. 12 mei 1943 - Fotografie Cees de Jonge
  • Aankondiging schriftelijke cursussen ‘Oosterse Talen’ georganiseerd door het NINO d.d. augustus 1944 - Fotografie Cees de Jonge
  • Brief d.d. 15 januari 1942 van H. Plezier, hoofd Actieve Propaganda met verzoek tot voorinzage in een lezing die voor afdeling Maastricht van Ex Oriente Lux zal worden gehouden - Fotografie Cees de Jonge
  • Brief van de heer MacKenzie met een klacht over de anti-nationaalsocialistische sfeer bij de afdeling Den Haag van Ex Oriente Lux - Fotografie Cees de Jonge

Het NINO was, en is nog steeds nauw verbonden met Ex Oriente Lux, een genootschap dat de kennis van het oude Nabije Oosten wil overdragen op een breed publiek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog groeide het ledenaantal van EOL explosief. Leden konden zich aanmelden voor cursussen Akkadisch, Egyptisch en Arabisch. Het oefenmateriaal werd verzonden per post, en kon thuis worden gemaakt. Opdrachten werden weer teruggestuurd naar de docent, nagekeken, en gecorrigeerd verzonden samen met het materiaal voor de les erna. Lokale afdelingen van Ex Oriente Lux organiseerden bijeenkomsten door het hele land waar medewerkers van het NINO lezingen kwamen geven. Voor de Duitse bezetter bleken die minder onschuldig dan je op basis van de inhoud zou verwachten.