Stap 8 van 11

De wetenschap staat niet stil

0:00

Related Images

  • Boek geschonken door het Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut - Fotografie Cees de Jonge
  • Brief van het Metropolitan Museum in New York aan Arie Kampman waarin hem wordt medegedeeld dat de verzending van hun maandelijkse bulletin vanwege de oorlog is stopgezet - Fotografie Cees de Jonge
  • Exemplaar van _Veröffentlichungen des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts_ - Fotografie Cees de Jonge
  • Bevestiging van betaling van het Pelizaeus Museum in Hildesheim voor een publicatie van de Joodse Egyptologe Herta Mohr besteld bij Ex Oriente Lux - Fotografie Cees de Jonge

De studie naar de geschiedenis van het Nabije Oosten is een relatief klein, maar wel zeer internationaal vakgebied. De medewerkers van het NINO hadden, en hebbben, dan ook contacten met wetenschappers over de hele wereld. De oorlog gooide uiteraard roet in het eten. Internationale correspondentie was vaak niet meer mogelijk en het uitwisselen van boeken en tijdschriften strandde. Behalve met de Duitse collega’s. Om de bibliotheek van het nog piepjonge NINO uit te breiden, probeerde Arie Kampman publicaties te ruilen met het Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut.