Samen bouwen, samen trouwen

Dhr. Paijmans en Carien Frederikse ontvangen hun timmerkist bij hun huwelijk van de praeses.

Dhr. Paijmans en Carien Frederikse ontvangen hun timmerkist bij hun huwelijk van de praeses.

Dit timmerkistje werd geschonken door bootsman Maarten de Lange aan mannelijke bestuursleden van Njord die trouwden met een Njorddame voor hun huwelijk. Het timmerkistje werd door de bootsman zelf gemaakt. Op het timmerkistje staat een speciaal knutselwerk die ook door De Lange gemaakt was ter ere van het huwelijk van dhr. Paijmans met mej. Frederikse: een stuurroertje, ter verwijzing naar het sturen van dhr Paijmans.