Portrait of Bilderdijk

Een geslaagd portret

Bilderdijk gold als de bekendste dichter van zijn tijd. Geen andere negentiende-eeuwse auteur in Nederland werd zo vaak in beeld gebracht als hij. Tussen zijn studententijd (1780-1782) en zijn overlijden (1831) werden er zo’n vijftig portretten van Bilderdijk vervaardigd.

Dit portret van de Engelse kunstenaar Charles Howard Hodges werd in 1810 geschilderd. Leunend op zijn arm kijkt Bilderdijk treurig voor zich uit. Op tafel ligt behalve het werk van (Bilderdijks literaire voorbeelden) Homerus en Ossian en ook het manuscript van Bilderdijks onvoltooide werk De ondergang der eerste wareld. Qua pose doet Hodges’ portret denken aan de gravure Melencolia I (1514) van Albrecht Dürer. Bilderdijk is in een vergelijkbare melancholische houding afgebeeld. De dichter was zelden of nooit tevreden over een portret van hemzelf. Alleen over dat van Hodges was Bilderdijk positief. Als er enig beeld van hem bewaard zou blijven, dan dat van Hodges, hoopte hij. Dat is niet toevallig. Het portret stelde hem voor zoals hij dat zelf graag wilde: als een boven gewone mensen verheven melancholicus.

Bilderdijk heeft een bewogen leven geleid dat altijd tot de verbeelding heeft gesproken. Klik door naar de onderstaande rondleiding om meer te weten te komen over zijn biografie.

Bilderdijks Leven